Krátké povídaní

O našem domě, dílně u Slunce i hospodářství

Náš chov ovcí

Je zaměřen na plemeno původní valašské ovce. Stádo je v kontrole užitkovosti a je součástí aktivit Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů zvířat významných pro výživu a zemědělství . Odchovaná jehňata tak pomáhají zachovat toto plemeno v České republice. Chováme také kozy a včely.Náš dům

Nemovitost jsme zakoupili v devadesátých letech minulého století a postupně jsme ji obnovili do podoby malé živnosti a hospodářství, které tak částečně navázalo ne její původní  využití.  Název u Slunce, který živnosti dali naši předchůdci nás tak provází i ve 21. století. Název nebyl vybrán náhodou. Celodenní pouť slunce skutečně můžeme sledovat z oken našeho domu. Jeho paprsky nás probouzí a loučí se s námi v podvečer, dokud slunce nezapadne za nedaleké Oderské vrchy.
Pečujeme o půdu

Na našem téměř pětihektarovém hospodářství pěstujeme ve spolupráci s vlastníky půdy a členy místních ochranářských spolků místní zeleninu a ovoce. Při péči o půdu, rostliny i zvířata se řídíme zásadami ekologického zemědělství. Podporujeme síť AMPI (Asociace místních potravinových iniciativ) a postupně rozvíjíme aktivity KPZ (komunitou podporované zemědělství).